Mama Mudra; batik; 180x80 cm
Wiedźma Izabela// Witch Izabela; batik; 50x50 cm
Droga do Chin// The way to China; batik; 65x30 cm
Nawet się nie spodziewasz kiedy na mnie patrzysz, że moja głowa jest w Indiach // You don't expect when you look at me, that my head is in India; silk; 90x90 cm
Back to Top